top of page
רקע
רקע

אמנות
יודאיקה פליז

ברוך אוחיון

אמן אמנות יודאיקה ירא שמיים

המשלב אמנות בעבודת יד עם קדושה ולימוד תורה.

גלריית מוצרים

יצירותיו של ברוך מוצבות באתרים המקודשים ביותר לעם ישראל, בקברות צדיקים ובתי כנסת בארץ ובעולם.

תוכלו להתרשם ולהזמין באתר מתוך המגוון למען העשייה הברוכה שכולה סייעתא דשמייא וזכות גדולה.

bottom of page